Zmarł dr inż. Henryk Bichta

 

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 4 lipca 2017 roku
zmarł w wieku 75 lat

ś. p.
dr inż. Henryk Bichta 

Emerytowany wieloletni pracownik
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w latach 1994 – 2014 dyrektor administracyjny, a następnie kanclerz tej Uczelni,
w latach 1974 – 1994 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Techniki Rolniczej,
w latach 1983 – 1994 prezes ZNP Pracowników Akademii Rolniczej w Lublinie

Ceniony nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej,
inicjator i organizator wielu działań na rzecz społeczności akademickiej,
dobry i szlachetny człowiek, zawsze oddany sprawom Uczelni.
 Odznaczony Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,  Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym i Złotym Medalem Zasłużony dla Miasta Lublina, Medalem Zasłużony dla Lubelszczyzny, Medalem Zasłużony Pracownik Rolnictwa , Złotą Odznaką ZNP , Medalem Nauka w Służbie Narodu i Honorową Odznaką AR w Lublinie
i innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie  się dnia 07 lipca 2017  r. o godz. 14:00   
w kościele parafialnym Mokrelipie 

       

    Rektor i Kanclerz
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie