Przygotowanie projektów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Informujemy, że wszystkie osoby przygotowujące na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie przedsięwzięcia projektowe są zobowiązane do ich zgłaszania do Centrum Nauki.

W celu ułatwienia procedury zgłaszania inicjatyw projektowych stworzone zostały odpowiednie formularze internetowe, które umieszczone są poniżej.

1. Formularz zgłoszenia projektu badawczego –>

2. Formularz zgłoszenia projektu badawczo-wdrożeniowego –>

3. Formularz zgłoszenia projektu edukacyjnego/ innego –>

4. Formularz zgłoszenia projektu inwestycyjnego –>

Zachęcamy do jak najszybszego przesłania odpowiedniego formularza.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
  Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
  Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
  Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
  Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463