Trwa nabór wniosków w programie LIFE

Od 28.04.2017 r. na projekty polskich wnioskodawców dotyczące środowiska lub klimatu czeka Komisja Europejska.
W tegorocznym naborze do programu LIFE największe szanse na unijne wsparcie mają międzynarodowe innowacyjne przedsięwzięcia oraz projekty przyrodnicze.

Nabór wniosków w ramach tegorocznego naboru programu LIFE jest ostatnim, w którym Polska ma zagwarantowaną alokację krajową dla Podprogramu działań na rzecz środowiska w wysokości ok. 40 mln euro.

Szczegółowe informacje na temat warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia poszczególnych konkursów są umieszczone na stronie Programu LIFE http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/

Poniżej zamieszczamy Harmonogram konkursów ( ”call for proposals” ) w ramach Programu LIFE ( „Programme for the Environment and Climate Action” ) w roku 2017.

 

Rodzaj konkursu

2017

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Climate Change Mitigation

28 kwietnia 2017

7 września 2017

Climate Change Adaptation

28 kwietnia 2017

7 września 2017

Climate Governance & Information

28 kwietnia 2017

7 września 2017

Environment & Resource Efficiency  

28 kwietnia 2017

12 września 2017

Nature & Biodiversity        

28 kwietnia 2017

14 września 2017

Environmental Governance & Information

28 kwietnia 2017

14 września 2017

Preparatory projects

28 kwietnia 2017

20 września 2017

Integrated projects

28 kwietnia 2017

26 września 2017

Technical Assistance projects

28 kwietnia 2017

7 września 2017

 
Kontakt: Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463