XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych Sitno 2017

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2017 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uczestniczył w XXXI Wystawie Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych Sitno 2017. To największe wydarzenie wystawowe branży rolniczej w naszym regionie.

Według informacji organizatora – Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie – zaprezentowało się 400 wystawców (głównie producentów maszyn i urządzeń rolniczych, dystrybutorów nawozów, pasz, środków ochrony roślin, ogrodników i firm handlowych) oraz około 150 hodowców.

Ocena zwierząt hodowlanych prowadzona była przez pierwsze dwa dni. W niedzielę nastąpiła prezentacja czempionów poszczególnych kategorii oraz wręczenie pamiątkowych nagród. W jury zasiadali: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Tomasz Gruszecki z Katedry Hodowli Małych Przeżuwaczy i Doradztwa Rolniczego, dr hab. Ryszard Kolstrung z Katedry Hodowli i Użytkowania Koni.

 

 

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

W wystawie aktywnie uczestniczyła Dydaktyczno-Badawcza Stacja Doświadczalna Małych Przeżuwaczy w Bezku zdobywając:

•    cztery tytuły czempionów dla: przystępka SCP nr kat. 9, tryka pon odmiany Uhruskiej nr kat. 6, tryka SCP nr kat 14 oraz tryka BCP nr kt. 15
•    dwa tytuły wiceczempionów dla: przystępka BCP nr kat. 19 oraz przystępka pon odmiany Uhruskiej nr kat. 1
a także dyplom za prezentację owiec.

 

Wyróżnienie w imieniu Uczelni odebrał dr hab. Andrzej Junkuszew.

W przygotowaniu prezentacji zwierząt uczestniczyli studenci przebywający na praktykach wakacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej za prezentowane na wystawie okazy drobiu zdobyła:

•    tytuł czempiona dla kur zielononóżek
•    dwa tytuły wiceczempionów dla kur polbar oraz przepiórek japońskich

 

 

 

Uniwersytet otrzymał również specjalne podziękowanie od Lubelskiej Izby Rolniczej za wkład pracy, trud i zaangażowanie włożony w pracę hodowlaną.
 

 

 

 

 

Dyplomy, jakie otrzymali pracownicy naszego Uniwersytetu:

 

   

  

 

Uniwersytet wystawił ponadto swoje stanowisko promocyjne. Można było na nim zapoznać się m.in. z ofertą Centralnego Laboratorium Agroekologicznego, które posiada szeroką ofertę badań dla rolnictwa.