I posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

   

 

30 czerwca 2017 r. odbyło się I posiedzenie Konwentu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W  skład Konwentu wchodzą:

Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin, pan prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pani Grażyna Szymczyk  – Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pan prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk – Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, pani Ewa Brogowska – Dyrektor Lubelskiego Centrum Korporacyjnego Banku PEKAO SA, pan Karol Zarajczyk – Prezes Zarządu URSUS SA, pan Tadeusz Badach – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw, pan dr hab. Bartosz Sołowiej – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

    

Otwierając spotkanie JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk powitał zebranych gości i podziękował za obecność, a następnie przedstawił krótko obecną sytuację Uniwersytetu, w szczególności w kontekście prac Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad nową ustawą.

 

JM Rektor podkreślił, że liczy na pracę Konwentu w kontekście wspierania współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Członkowie Konwentu wybrali ze swojego grona przewodniczącego, którym został pan prof. dr hab. Jarosław Horbańczuk – Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN.

 

 

 

 

 

 

Głos zabrał pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, absolwent naszej Uczelni. Zauważył, że Województwo Lubelskie ma wyjątkowe położenie ze względu na bogate i różnorodne tereny rolnicze, a wysoce wykwalifikowani specjaliści z zakresu nowoczesnego rolnictwa są ciągle poszukiwani. Szansą dobrego rozwoju dla Uczelni są również fundusze unijne przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości i transferu technologii, w tym podpisana umowa przez Województwo Lubelskie i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju o wspieraniu badań przemysłowych i prac rozwojowych w obszarze technologii fotonicznych o wartości 100 mln zł.

 

 

Pan Tadeusz Badach – Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Krasnystaw, również absolwent naszej Uczelni, zaznaczył, że współpraca Uczelni z biznesem to przyszłość. Zaproponował, by zwiększyć udział naszych studentów i absolwentów w praktykach w sektorze branżowym naszego województwa.

 

  

 

Cenne głosy w dyskusji padły również ze strony przedstawicieli URSUS S.A. oraz Banku PEKAO S.A. Pełnomocnik Rektora ds. Innowacji pan dr hab. Bartosz Sołowej przedstawił dotychczas podjęte działania w zakresie komercjalizacji badań naukowych we współpracy z sektorem gospodarczym jak i bezpośrednio na Uczelni.

Kolejne spotkanie Konwentu odbędzie sie po wakacjach.