Medal 700-lecia Miasta Lublin dla Zespołu Pieśni i Tańca “Jawor”

 

Miło nam poinformować, że Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie został odznaczony przez Prezydenta Miasta Lublin Medalem 700-lecia Miasta Lublin.

Zespół „Jawor” zaprezentował wyróżnienie podczas posiedzenia Senatu Uczelni w dniu 30 czerwca 2017 r. JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk złożył na ręce przedstawicieli Zespołu gratulacje i podkreślił jego rolę w budowaniu wizerunku Uczelni na arenie międzynarodowej.

Medal został przyznany w dowód uznania „za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina.”

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” UP w Lublinie powstał w 1960 r. Jego wychowankami jest wiele pokoleń studenckiej młodzieży.  Od 1993 roku Zespół jest członkiem Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej – CIOFF. Wśród licznych tytułów i wyróżnień znajduje się tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego (2003 r.).

Serdecznie gratulujemy!