DAINA: konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze

Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze w ramach konkursu Daina. Konkurs organizowany będzie przez przez Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba.

Zgodnie z informacjami NCN do konkursu będą mogły być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

• które obejmują badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach naukowych ujętych w wykazie paneli NCN;
• których okres realizacji wynosi 24 miesiące lub 36 miesięcy;
• które uwzględniają zasady określone w warunkach konkursu w zakresie kosztów w projektach badawczych finansowanych w konkursie DAINA;
• których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polskiej części projektu badawczego nie może być mniejsza niż 150 tys. zł;
• których wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji litewskiej części projektu badawczego nie może przekraczać 80 000 euro (projekty 2-letnie) lub 120 000 euro (projekty 3-letnie);
• w których kierownik polskiego zespołu badawczego posiada co najmniej stopień naukowy doktora.
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018 r. Realizacja finansowanych projektów rozpocznie się zaś we wrześniu 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie –>
Informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN –>
 
Kontakt: Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy
Pani Izabela Czaja-Banasiak – tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463
Pan Robert Przyłucki – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 464
Pani Katarzyna Ruczkowska – 81 445 69 70, nr pokoju 463