Dzień Otwartych Drzwi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 

Z A P R A S Z A M Y
 
NA
 
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
 
 
17 marca 2010 r. – Centrum Kongresowe U P w Lublinie
ul. Akademicka 15
w godzinach: 1000 – 1500
Program:
1. Spotkanie z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
2. Prezentacja stoisk wszystkich wydziałów, organizacji studenckich oraz Działu Organizacji Studiów.
3. Zwiedzanie obiektów dydaktycznych i sportowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zapraszają organizatorzy:
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego,
Związek Młodzieży Wiejskiej,
Dział Organizacji Studiów