Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt