Praca naszych naukowców z Wiatrakowcem – szansą dla rolnictwa

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowany przez naukowców z  Katedry Maszynoznawstwa Rolniczego – WIP oraz Katedra Łąkarstwa i Architektury Krajobrazu – WA) jest członkiem konsorcjum realizującego projekt BIOSTRATEG2, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest zatytułowany: Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego. Akronim projektu to: GyroScan. Bliższe informacje można znaleźć na stronie  http://gyroscan.ipan.lublin.pl/pl

 

Teledetekcja jest technologią pozyskiwania danych o obiektach, zjawiskach i procesach zachodzących na ziemi, łącznie z późniejszym przetwarzaniem i interpretacją. Rezultatem takich pomiarów są zdjęcia, obrazy, mapy oraz modele 3D.  Wiatrakowiec – wykorzystywany do tego typu działań – jest ultralekkim statkiem powietrznym polskiej produkcji (producent jest członkiem konsorcjum)

 

 

     

 

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie teledetekcyjnej, kompleksowej metody (DSS – Decision Support System) określania potrzeb zabiegów nawadniania,  nawożenia oraz chemicznego zwalczania w kontekście wymagań i celów rolnictwa precyzyjnego. System teledetekcji będzie także zastosowany do oceny stanu degradacji łąk oraz oceny intensywności wymiany dwutlenku węgla i metanu pomiędzy powierzchnią czynną a atmosferą.

 

Pracownicy naukowi wyżej wspomnianych Katedr prowadzą badania naziemne i lotnicze, które będą wsparciem dla rolnictwa precyzyjnego – polegającego na gospodarowaniu z zastosowaniem technologii informatycznych i telekomunikacyjnymi (system satelitarny) w celu uzyskania większych plonów, obniżenia kosztów produkcji oraz zminimalizowania skażenia środowiska.  


 

Program jest realizowany od 1 sierpnia 2016 r do 31 lipca 2017 r.  Obszar objęty badaniami, to pola uprawne pszenicy i kukurydzy w województwie lubelskim i opolskim oraz łąki w środkowym odcinku rzeki Wieprz.

 

 

 

 

Wstępne założenia projektu zostały przestawione na specjalistycznych konferencjach w kraju i zagranicą. W związku z czym, dnia 6 czerwca bieżącego roku, na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz Prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, przyleciała do Lublina delegacja Lotników-Farmerów (Stowarzyszenie „Flying Farmers Association”) z Wielkiej Brytanii, aby zapoznać się z efektem badań naszych naukowców.

 

 

 

    

 

https://lublin.tvp.pl/32862173/monitoring-z-powietrza-te-badania-pomoga-rolnikom