Osoba na stanowisko inżynieryjno-techniczne w pełnym wymiarze czasu pracy

INFORMACJA

 

Katedra Fizjologii Roślin

na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

poszukuje

z grona pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

osoby do zatrudnienia

na stanowisku inżynieryjno-technicznym

w pełnym wymiarze czasu pracy

Od kandydatów oczekuje się spełnienia następujących wymagań:

·       wykształcenie wyższe przyrodnicze;

·       biegła obsługa komputera;

·       umiejętność pracy pod presją czasu;

·       umiejętność pracy w zespole;

·       duża odpowiedzialność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki;

·       mile widziana umiejętność analiz laboratoryjnych materiału biologicznego.

 

Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie między innymi:

  • prowadzenie doświadczeń wegetacyjnych i w razie potrzeby zakup materiału roślinnego na potrzeby zajęć dydaktycznych prowadzonych przez jednostkę;
  • bieżąca współpraca z pracownikami naukowo-dydaktycznymi jednostki w zakresie właściwego przygotowywania zajęć od strony technicznej;
  • udział w pracach administracyjnych;
  • składanie zamówień i zaopatrzenie jednostki w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, materiały biurowe.

Kandydaci proszeni są o przesłanie do 14 lipca 2017 r.:

·  CV;

·   listu  motywacyjnego

na następujący adres: .

W razie pytań należy kontaktować się z Kierownikiem Katedry – tel. 81 445 60 96 lub 507 220 141.

 

[wersja PDF]