Konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach PO WER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłosiło w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, trzy nowe konkursy dla szkół wyższych publicznych i niepublicznych.

 
Każdy z trzech ogłoszonych konkursów adresowany jest do innej grupy uczelni, w zależności od ich potencjału, wielkości itp.
• W pierwszym ( budżet 500 mln zł) – o granty mogą ubiegać się uczelnie publiczne i niepubliczne kształcące co najmniej 200 studentów i posiadające pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach.
• W drugim ( budżet 250 mln zł) – kształcące nie więcej niż 20 tys. studentów i posiadające ocenę „B” na większości kierunków. Dodatkowo, szkoły wyższe w nim uczestniczące otrzymają również wsparcie na działania restrukturyzacyjne mające podnieść jakość ich funkcjonowania. W obu konkursach kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby studentów i wynosi od 3 do 20 (a w pierwszym konkursie nawet 30) mln zł.
• Trzeci konkurs (budżet 250 mln zł) przeznaczony jest dla największych i najsilniejszych uczelni, kształcących co najmniej 20 tys. studentów, i których co najmniej połowa wydziałów uzyskała ocenę „A” lub „A+”. One z kolei mogą liczyć na 40 mln zł dofinansowania.
 
Aby ubiegać się o dofinansowanie, projekt musi zawierać co najmniej 3 (a w przypadku konkursu dla największych uczelni nawet 4) z 6 działań, nazywanych modułami, do których zaliczono:
1. programy kształcenia,
2. podnoszenia kompetencji,
3. stażowe,
4. studia doktoranckie,
5. działania z obszaru zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego,
6. służące wsparciu instytucji pomagających studentom wejść na rynek pracy.
 
Nabór wniosków potrwa od 26 czerwca do 15 września 2017 r.

Szczegółowych informacji nt. konkursu udziela: Pan Paweł Litwińczuk, , tel. 81 445 65 99
 
Regulamin konkursu znajduje się na stronieNCBiR: