XXXVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego


W dniach 24-27 maja 2017 r. obyła się XXXVI Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego, której hasłem przewodnim był „Masowy rozwój glonów – bioróżnorodność, ekologia i perspektywy zarządzania”. Konferencja została zorganizowana przez pracowników Katedry Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pod przewodnictwem prof. dr hab. Barbary Pawlik-Skowrońskiej, we współpracy partnerskiej z Gminą Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta.

 

 

 

 

Honorowy patronat nad konferencją objęli Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk oraz Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. Konferencję w Centrum Kongresowym UP w Lublinie oficjalnie otworzyła rof. dr hab. Joanna Barłowska, dziekan Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki. Następnie odbyła się sesja plenarna, na której referaty wygłosili prof. Geoffrey Codd ze Szkocji oraz prof. Hanna Mazur-Marzec z Uniwersytetu Gdańskiego – wybitni specjaliści  w zakresie problematyki dotyczącej toksycznych, sinicowych zakwitów wód. W sesji tej wzięli udział nie tylko naukowcy, lecz również przedstawiciele władz miasta i pracownicy instytucji zajmujących się ochroną środowiska.

 

Kolejne cztery sesje z prezentacjami ustnymi oraz dwie sesje posterowe odbyły się w salach konferencyjnych Domu Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Kazimierzu Dolnym. W konferencji wzięło udział 118 uczestników – przedstawicieli aż 11 krajów Europy i Azji (Czech, Finlandii, Francji, Iranu, Kazachstanu, Litwy, Niemiec, Polski, Słowacji, Turcji i Wielkiej Brytanii).

 

W czasie konferencji  przedstawiono (w 32 referatach oraz na 61 plakatach) wyniki najnowszych badań dotyczących między innymi: 1/ zjawiska sinicowych zakwitów wód i produkcji cyjanotoksyn w kontekście historycznym; 2/ genetyki i ekofizjologii sinic oraz ich wpływu na inne organizmy; 3/ różnych aspektów kontroli sinicowych zakwitów – od poziomu komórkowego do ekosystemu i zlewni; 4/ masowego rozwoju glonów należących do  innych grup taksonomicznych (zielenic, chryzofitów, euglenin, rafidofitów) oraz ekologii i biogeografii glonów w siedliskach wodnych i glebowych różnych stref klimatycznych; 5/ wielu aspektów funkcjonowania fitoplanktonu w zbiornikach wodnych; 6/ reakcji glonów na stres antropogeniczny (zanieczyszczenie metalami ciężkimi i związkami organicznymi, zakwaszenie środowiska) oraz 7/ wykorzystania glonów w biotechnologii.

 

Materiały konferencyjne zostały opracowane pod redakcją prof. Barbary Pawlik-Skowrońskiej i dr hab. Wojciecha Pęczuły i opublikowane w postaci angielsko-języcznej monografii „Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society” (ISBN 978-83-948000-0-0).

 

W ramach konferencji odbyły się warsztaty z zakresu nowoczesnych metod mikroskopowania oraz ekotoksykologii. Uczestnicy konferencji mieli także okazję poznać zabytki starego miasta w Lublinie, w tym Kaplicę Trójcy Świętej oraz zwiedzić uroczy Kazimierz Dolny.

 

 

Michał Niedźwiecki