Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych

 

 

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych do projektu pn. ”Centrum przemysłowe w zakresie badań i rozwoju nowych materiałów kompozytowych opartych na technologii odzysku materiału PET”
 
Zakres:
Opracowanie I etapu projektu
 Systematyzacja aspektów technicznych, gospodarczych i środowiskowych oddziaływań i zagrożeń związanych z technologiami recyklingu i odzysku materiałów na bazie PET materiałów , łącznie z określeniem parametrów technologii BAT dla nowego materiału kompozytowego
oraz przeprowadzenie III etapu projektu
 Badanie modeli numerycznych i metod obliczeniowych, w celu uzyskania pożądanych parametrów materiału kompozytowego.
 
Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2017 r.
Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.