Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych

 
 
Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia prac badawczo rozwojowych do projektu pn. ”Centrum przemysłowe w zakresie badań i rozwoju nowych materiałów kompozytowych opartych na technologii odzysku materiału PET”
 
Zakres:
Opracowanie I etapu projektu
Identyfikacja odpowiednich kompozytów (PET i nanowłókna węglowe) umożliwiających opracowanie lepszej jakości nowego materiału
Tworzenie materiałów kompozytowych w warunkach laboratoryjnych
Badania materiałowe proponowanego materiału kompozytowego i jego modyfikacja
 
oraz przeprowadzenie III etapu projektu  polegającego na:
Weryfikacji właściwości mechanicznych i termicznych proponowanej kombinacji składników, rzeczywistego  materiału kompozytowego .
Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2017 r.
Osoby zainteresowane złożeniem oferty proszone są o kontakt z pracownikami Centrum Transferu Technologii.