Certyfikat “Uczelnia Liderów 2017” dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Miło nam poinformować, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie został laureatem VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” i otrzymał Certyfikat Uczelnia Liderów 2017 oraz wyróżnienie „Najwyższa Jakość Studiów”.

 

 Celem programu jest m.in. identyfikowanie najlepszych uczelni i wartościowych ofert na rynku szkolnictwa wyższego, promowanie uczelni wspierających edukację praktyczną studentów (edukację liderów dla rynku pracy), wspieranie współpracy uczelni ze środowiskiem gospodarczym i biznesowym oraz propagowanie uczelni realizujących kształcenie w oparciu o nowoczesne, innowacyjne programy studiów, zgodnie z potrzebami rynku pracy (§ 2 Regulaminu Programu).

 

 

 

 

Zebrane w toku certyfikacji dane w pełni potwierdzają, iż Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest jedną z najlepszych Uczelni publicznych w kraju, kształcących wysokiej klasy specjalistów z obszaru nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Podejmowane działania ukierunkowane na edukację praktyczną studentów, rozwijanie współpracy z pracodawcami oraz kreowanie u studentów kompetencji społecznych i umiejętności zawodowych cechuje wysoki poziom innowacyjności i profesjonalizmu. Uniwersytet zapewnia udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego w procesie kształcenia, promuje przedsiębiorczość akademicką, dba o to, by przekazywać studentom wiedzę i umiejętności użyteczne na rynku pracy. 

 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie otrzymał również wyróżnienie "Najwyższa Jakość Studiów" przyznane w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych  "Uczelnia Liderów".

Wyróżnienie otrzymują szkoły wyższe, które wyróżniają się na rynku edukacyjnym wdrozeniem najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

 

 

 

Za:  Uzasadnienie – opis wniosków  z recenzji członków

Komisji Certyfikacyjnej „Uczelnia Liderów 2017”