Informacja o wydłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu z Działania 1.2 RPO WL

Informujemy, że RPO Województwa Lubelskiego podjęła decyzję o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17 z Działania 1.2 Badania celowe do dnia 31 lipca 2017 r. do godziny 15:00:00.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej http://rpo.lubelskie.pl/

 

KONTAKT:  CENTRUM NAUKI UP, ZESPÓŁ DS. PROJEKTÓW I FUNDUSZY – NR POKOJU 463
Pan Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99
Pani Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 69 70