Przewód doktorski mgr inż.Tomasza Pawła Próchniaka

 Przewód doktorski mgr inż.Tomasza Pawła Próchniaka  

 pt.Kryteria Selekcyjne we wczesnej ocenie wartości hodowlanej koni sportowych”.

wykonany pod kierunkiem dr hab. Iwony Rozempolskiej – Rucińskiej 
 
 Pliki PDF do pobrania: