Konkurs w ramach programu Inteligentny Rozwój – Projekty aplikacyjne

Już 18 września br. rusza nowa edycja konkursu dotyczącego opracowania innowacyjnych rozwiązań w ramach programu Inteligentny Rozwój. Dofinansowania w przedziale od 2 do 10 mln zł mogą otrzymać projekty, które będą realizowane przez konsorcja złożone z conajmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy. Konsorcjum może maksymalnie liczyć pięć podmiotów a udział przedsiębiorców w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu nie może być niższy niż 30%.

Wnioski aplikacyjne muszą wpisywać się w tzw. Krajową Inteligentną Specjalizację, przy czym premiowane będą prace o wysokim poziomie innowacyjności.

Zapraszamy do udziału!

 

Więcej informacji o konkursie może znaleźć na:

www.ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,5265,200-mln-zl-na-polskie-innowacje.html