Zmarł prof. dr hab. Modest Zbigniew Misztal

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 4 czerwca 2017 r.
zmarł, przeżywszy 83 lata
 

 

Ś.  P.

Prof. dr hab. Modest Zbigniew Misztal 

Emerytowany Profesor
Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Ceniony wychowawca i nauczyciel akademicki, zasłużony pracownik nauki,
prawy i szlachetny człowiek.
Wybitny specjalista z zakresu gleboznawstwa,
wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.
Członek Międzynarodowego i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego,  Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 13 czerwca 2017 r. o godz. 1000   
w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej  w Lublinie 
       
    Rektor i Senat
Dziekan i Rada Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Pracownicy Katedry Hydrobiologii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie