mgr Talal Saeed Hameed

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Talal Saeed Hameed

na stopień doktora nauk rolniczych w zakresie argonomii

tytuł rozprawy doktorskiej:

"Adoption of sustainable agriculture principles by potato farmers in the south-eastern Poland”