Konkurs na granty ERC do 31.08.2017 r.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC) ogłosiła konkurs na granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants).

 

 

Granty te są adresowane do naukowców ze stopniem doktora lub wyższym i mają na celu wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych, przygotowanych przez doświadczonych, samodzielnych naukowców o uznanym dorobku, mających już praktykę w kierowaniu zespołem.

Budżet całego konkursu to 567 mln euro. Budżet jednego projektu może dochodzić do 2,5 mln euro.
Termin zamknięcia konkursu  31 sierpnia 2017.

Więcej informacji można uzyskać na stronie konkursu na Participant Portal (dokumentacja konkursowa, system składania wniosków) lub na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.
 
Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Centrum Nauki:
Paweł Litwińczuk- tel. 81 445 65 99, e-mail:
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 69 70,