XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

2-3 czerwca 2017 r. odbyły się eliminacje centralne w XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, współorganizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach oraz Komitet Główny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

 

 

fot. D. Alankiewicz, Agropolska
 

 

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w Polsce, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Laureaci Finału Centralnego OWiUR mają możliwość podjęcia studiów na określonych kierunkach w wybranych Uniwersytetach w Polsce, w tym w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

 

[ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

2 czerwca br. uczniowie szkół z całej Polski – 231 osób na 238 zakwalifikowanych – przystąpili do zmagań w ramach egzaminów pisemnych i praktycznych w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach.

Uroczyste ogłoszenie wyników miało miejsce 3 czerwca br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

 

 
Zebranych przywitał Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, zwrócił się do młodzieży w krótkim przemówieniu, podkreślając korzyści ze studiowania kierunków przyrodniczych.

 

Po wystąpieniu JM Rektora UP w Lublinie głos zabrali: Przewodniczący Komitetu Głównego OWiUR, prof. dr hab. Józef Starczewski oraz honorowy przewodniczący OWiUR, prof. dr hab. Andrzej Radecki.

Podsumowania prac Jury dokonał jego Przewodniczący prof. dr hab. Edward Pałys (Wydział Agrobioinżynierii), zwracając uwagę na wysoki poziom tegorocznej edycji.

JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wręczył pamiątkowy puchar najlepszemu uczestnikowi Olimpiady: Albertowi Brzózce z Technikum Leśnego w Miliczu  (największa ilość zdobytych punktów:  116 na 120).

Puchar Rektora otrzymała również najlepsza szkoła, która zajęła I miejsce według punktacji ze wszystkich bloków: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej, a także  Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach – szkoła, która podjęła się organizacji eliminacji centralnych Olimpiady.

Ponadto puchary JM Rektora zostały wręczone wszystkim zdobywcom pierwszych trzech miejsc  w każdej kategorii. Luareaci otrzymali również pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe od sponsorów i patronów Olimpiady. 
 

 

fot. D. Alankiewicz, Agropolska

 

Pierwsze miejsca  w poszczególnych blokach tematycznych:

AGROBIZNES
1. Jan Guzik,  V LO w Krakowie 
2. Jakub Barszczewski,    ZS CKR w Suwałkach
3. Mateusz  Klann,  ZS Ponadgimnazj. Nr 2 w Tarnobrzegu

ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU
1. Patryk Czerwiński, ZS Licealnych i Agrotech. – Technikum Nr 2 w Tucholi
2. Katarzyna Czup, ZS Ponadgimn. w Nawojowej
3. Marzena Haber, ZS Inż. Środ. i Melioracji w Krakowie

OGRODNICTWO
1.  Monika Banduch, ZS CKR w Sandomierzu
2.  Karol Osiak, CKZ i U w Nowej Wsi 
3.  Piotr Piwowar,  ZS Inż. Środ. i Melioracji w Krakowie    

WETERYNARIA
1. Kinga Tyc, ZS CKR w Nakle Śląskim    
2. Patrycja Wachowska , ZS Ponadpodstawowych w Samostrzelu 
3. Kinga Strus, II LO w Gorzowie Wielkopolskim         

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
1. Magdalena Rybińska,  ZS Nr 5 w Lublinie    
2. Magdalena Maria Baran, ZS Ponadgimnazjalnych w Nawojowej    
3. Aleksandra Zuzanna Swarbuła,  ZS Ponadgimn. Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim    

LEŚNICTWO
1.  Albert Brzózka,  Technikum Leśne w Miliczu    
2. Paweł  Zielonka,  ZSL w Biłgoraju    
3. Marcelina Kaczyńska,  Technikum Leśne w Tucholi    

PRODUKCJA ZWIERZĘCA
1. Michał Krawczyk,  ZS RCKU w Trzciance    
2. Paweł Kaszczak, ZS CKR W Hańczowej    
3. Andrzej Rękoś,  ZS Ponadgimn. w Grodzisku Wlk.    

PRODUKCJA ROŚLINNA
1. Patryk Nowak, ZS Niepublicznych w Gąsawie Technikum Rolnicze    
2. Kamil Jabłoński, ZS CKR w Rudce    
3. Tomasz Babeł,  ZS CKR w Hańczowej    

OCHRONA i INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
1. Jędrzej Machtyl, II LO w Gorzowie Wielkopolskim    
2. Jakub Spyrłak, ZS Inż.i Środ. i Melioracji w Krakowie    
3. Krzysztof Bratek, V LO w Krakowie    

GASTRONOMIA
1. Barbara Kohut, ZS Przyr.-Tech. w Międzyświeciu    
2.  Paweł Nowak, ZS Ponagimn. Małop. Szkoła Gościnnosci w Myślenicach    
3. Łukasz Floriańczyk, ZS Gastr. w Warszawie    

MECHANIZACJA ROLNICTWA
1. Daniel Fecica, ZS CKR w Hańczowej    
2. Kamil Samojluk, ZS CKR w Korolówce Osadzie    
3. Piotr Guba, ZS CKP i CKU w Miętnem    
 


[ szczegółowe informacje na stronie internetowej Olimpiady ]

 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!
 

XLI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych została objęta patronatem honorowym przez JM Rektora UP w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka.

Komitet Organizacyjny Eliminacji Centralnych Olimpiady miał siedzibę w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie (Katedra Ekologii Rolniczej) i działał pod przewodnictwem Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii UP w Lublinie, profesora Krzysztofa Kowalczyka.

W organizację aktywnie włączyli się pracownicy, studenci i doktoranci wszystkich wydziałów naszego Uniwersytetu.

 

 

 

red.