Konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy  w Katedrze Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła