Spotkanie Klubu Pracodawców

   

W dniu 11 maja 2017 roku w Ratuszu Urzędu Miasta Lublin odbyło się kolejne spotkanie Klubu Pracodawców,

którego nasza Uczelnia jest członkiem. W imieniu Uczelni w spotkaniu uczestniczył Pan Lech Szafrański doradca zawodowy Biura Karier i Więzi z Absolwentami. 

 

 

 

Podczas spotkania zostały przekazane informacje

na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce

oraz praw i obowiązków pracodawcy oraz

pracownika w świetle obowiązujących

przepisów.

 

 

 

 

 

            Spotkanie zostało zorganizowane  wspólnie

            z  Placówką  Straży  Granicznej  w  Lublinie

            oraz Państwowa Inspekcją Pracy w Lublinie.