Międzynarodowa konferencja naukowa pt: “1st International Workshop on Bank Vole Research”

 

 

 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt: "1st International Workshop on Bank Vole Research", odbyła się w Lublinie w dniach 11-12 maja 2017 w Hotelu Victoria. Organizatorem konferencji był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 

 

 

Patronatem honorowym wydarzenie objął: JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  Prezydent Miasta Lublin oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. 

 

W spotkaniu wzięli udział czołowi naukowcy z całego świata, którzy w swojej pracy badawczej wykorzystują organizm modelowy – nornicę rudą (Clethrionomys glareolus). Gatunek gryzonia znany jest ze specyficznych zachowań takich jak terytorialność, hierarchia w stadzie czy adaptacja do zamieszkiwania w trudnych warunkach. 

 

 

 

 

 

Wśród prelegentów znalazły się takie sławy jak Prof. Heikki Hentonnen z Natural Resources Institute Finland (Index H=50), Prof. Hannu Ylonen z University of Jyväskylä (Index H=29), Prof. Gerald Heckel z University of Bern (Index H=26) i Prof. Paweł Koteja z Uniwersytetu Jagiellońskiego (Index H=24). W wydarzeniu uczestniczyło 42 naukowców z Polski, Finlandii, Niemiec, Włoch, Łotwy, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Iraku i Rosji. 

 

Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów między doświadczonymi specjalistami z najlepszych ośrodków naukowych, a także pozwoliło młodym naukowcom nawiązać cenne kontakty. 

 

 

 

 

Z inicjatywy ekspertów z Uniwersytetu w Milanie, Uniwersytetu w Cardiff i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  ma powstać międzynarodowy zespół, którego celem będzie wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas badań na polskich nornicach do walki z chorobami ludzi i zwierząt. 

 

Głównym celem konferencji było nawiązanie stałej współpracy międzynarodowej oraz rozpoczęcie projektu poznania sekwencji genomu nornic rudych, co umożliwi wskazanie mocnych i słabych stron tych zwierząt.

 

Spiritus movens spotkania byli dr Maciej Grzybek z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i  dr hab. Aneta Strachecka z Wydziału Biologii, Nauki o zwierzętach i Biogspodarki. 

 

 

[ strona www konferencji ] 

 

 
 
Maciej Grzybek