Instrukcje przygotowania wniosków do NCN

Narodowe Centrum Nauki w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków, udostępniło szczegółowe instrukcje sporządzania i składania wniosków w konkursach ogłoszonych 15 marca 2017 r.:
https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje

Termin składania wniosków w konkursach mija 22 czerwca 2017 r.