Przypomnienie o konieczności złożenia oświadczeń do projektów NCN

Przypominamy o konieczności dołączenia odpowiednich oświadczeń do wniosków o dofinansowanie w aktualnie ogłoszonych konkursach w Narodowym Centrum Nauki.

Informujemy, iż w związku z planowaną nieobecnością JM Rektora prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk w dniach 8 i 9 czerwca br. prosimy osoby przygotowujące wnioski o dostarczenie w formie papierowej wygenerowanych do podpisu oświadczeń maksymalnie w dniach 12 -14 czerwca br. do Centrum Nauki UP.

W indywidualnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.

 

Kontakt z Centrum Nauki:
Paweł Litwińczuk- tel. 81 445 65 99, e-mail:
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 69 70,