Przewód doktorski Mumtaza Mati Mansour Kasha, MSc

Przewód doktorski Mumtaza Mati Mansour Kasha, MSc 

 pt.Produkcyjna i fizjologiczna odpowiedź organizmu owiec na preparat przeciwpasożytniczy zawierający roślinne olejki eteryczne”.

„Production and physiological response of sheep to preparation based on plant essential oils”.

wykonany pod kierunkiem dr hab. Andrzeja Junkuszewa, promotor pomocniczy dr Wiktor Bojar

 
 Pliki PDF do pobrania: