Lawendowy domek dla dzikich zapylaczy na terenie kampusu


Pomoc dla dzikich owadów zapylających przybiera na sile! Miasto Lublin oraz województwo lubelskie stają się ostoją owadów zapylających. Nasz Uniwersytet nastawił swoje działania na pomoc pszczołom nie dającym miodu, ale za to o zredukowanych żądłach – murarkom ogrodowym. Na terenie kampusu jest już kilka hoteli dla tych owadów, wspieramy również ich ustawianie w innych lokalizacjach miasta.

Trzy hotele dla murarek ogrodowych stanęły dzięki Zakładowi Biologii Środowiskowej i Apidologii, Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej, a odpowiadają za nie mgr Aleksandra Łoś, mgr Michał Schulz oraz dr hab. Aneta Strachecka.

Dwa hotele na terenach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wystawił Greenpeace. We współpracy z Fabryką Cukierków Pszczółka na terenie Lublina stanęło także pięć dodatkowych dużych hoteli dla murarek ogrodowych zaprojektowanych i zbudowanych przez mgr inż. Pawła Gierasimiuka.

19.05.2017 roku do grona wystawionych domków dla owadów dołączył także hotel zaprojektowany oraz zbudowany przez właścicieli Siedliska Lawendy.

 

 

 

Właścicielka Siedliska Lawendy, Olga Wesołowska-Śpiewak dostarczyła bezpłatnie nie tylko piękny domek dla dzikich zapylaczy, ale także kokony z murarką ogrodową z jej własnej hodowli – dzięki czemu wzbogacimy pulę genową naszych pszczół. Domek stanął obok Collegium Agronomicum przy ul. Akademickiej 13.

Siedlisko Lawendy wspiera owady, a w szczególności pszczoły, już od dłuższego czasu. W ramach współpracy w trakcie sezonu lawendowych żniw umożliwi również Uniwersytetowi odłowienie kilku gatunków trzmieli zwabionych aromatem kwiatów na lawendowe pole.

Właścicieli Siedliska Lawendy oraz przedstawicieli Sekcji Pszczelarskiej, SKN Biologów i Hodowców Zwierząt UP w Lublinie będzie można  spotkać w trakcie Dniu Święta Pszczoły na terenie Ogrodu Botanicznego w Lublinie (02.07.2017).

 

 

 

fot. M. Schulz