Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie

24 maja 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

 

W ramach porozumienia będą odbywać się spotkania edukacyjne oraz warsztaty przygotowujące studentów, absolwentów i doktorantów do wejścia na rynek pracy.

W spotkaniu uczestniczyli z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Kierownik Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami Dorota Piekutowska, która będzie osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia i Rzecznik Prasowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Iwona Pachcińska. Wojewódzki Urząd Pracy reprezentowany był przez Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Małgorzatę Sokół oraz Naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Marylą Wójtowicz.

W ramach porozumienia partnerskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, zobowiązuje się do:
1.    Organizowania dla kadry oraz studentów warsztatów wiedzy o rynku pracy, obejmujących: sytuację na rynku pracy, wsparcie oferowane przez urzędy pracy ze środków krajowych
i unijnych, promocje przedsiębiorczości oraz najnowsze badania i analizy Urzędu.
2.    Udostępniania opracowanych przez Urząd materiałów informacyjnych i publikacji dotyczących poszukiwania pracy, rozpoczynania własnego biznesu, sytuacji na rynku pracy oraz przekazywanie informacji o warsztatach prowadzonych w Centrum Informacji
i Planowania Kariery Zawodowej.
3.    Współorganizowania przedsięwzięć w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, a także uczestnictwo pracowników Urzędu w konferencjach, akademickich targach pracy oraz  innych wydarzeniach organizowanych przez Uniwersytet.

Natomiast Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jako partner porozumienia zobowiązuje się do:
1.    Przekazywania do Urzędu  opracowań i raportów dotyczących losów zawodowych absolwentów.
2.   Współpracy w zakresie opracowywania i upowszechniania materiałów informacyjnych dotyczących: poszukiwania pracy, rozpoczynania własnego biznesu oraz sytuacji na rynku pracy z uwzględnieniem problematyki zatrudnienia cudzoziemców.
3.   Promocji partnerstwa m.in. na stronie internetowej Uniwersytetu oraz upowszechnianie informacji o różnych przedsięwzięciach Urzędu.

Ze strony Uniwersytetu osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia jest Kierownik Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami.

Ze strony Urzędu osobą odpowiedzialną za współpracę w zakresie porozumienia jest Naczelnik Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
 

 

 

Współpraca pomiędzy instytucjami trwa od wielu lat, jednak sformalizowanie relacji pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedur związanych z organizowaniem staży i praktyk dla studentów, doktorantów oraz absolwentów, a także wymianę informacji o sytuacji na rynku pracy czy  zapotrzebowaniu pracodawców na wykwalifikowanych pracowników.
 

 

 

 [ Relacja w Radiu Centrum ]