Podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a spółką PGE GiEK S.A.

W dniu 23 maja 2017 roku w siedzibie firmy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział w Lublinie zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a PGE GiEK.

 


 

Podjęta współpraca ma na celu wykorzystanie potencjału naukowego i bazy badawczej obu instytucji, jednocześnie rozszerzając działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie ekoenergetyki, transportu i logistyki, ochrony środowiska, a także organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa procesów przemysłowych.

 

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w spotkaniu uczestniczyli JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, prof. dr hab. Andrzej Marczuk oraz przedstawiciele Katedry Energetyki i Środków Transportu, dr hab. Tomasz Słowik i dr hab. Grzegorz Zając. Natomiast PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. reprezentował Dyrektor Oddziału Jacek Miłosz.

 

Działalność spółki PGE GiEK obejmuje prowadzenie procesów wydobycia węgla brunatnego, wytwarzanie oraz dystrybucję energii elektrycznej i ciepła oraz świadczenie usług przy zachowaniu wysokich standardów ekologicznych i zasad społecznej odpowiedzialności.

Podpisane porozumienie stwarza możliwości prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz organizacji praktyk i staży dla studentów.
 

[relacja w Panoramie Lubelskiej]

Żródło fot. PGE GiEK S.A.