Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

 Informujemy, iż Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie od dnia 23 maja 2017 roku posiada aktywowaną funkcjonalność podmiotu publicznego na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej dla podmiotu publicznego, posiadając identyfikator: UP-Lublin.

 

Wnioski do NCN, NCBiR oraz MNiSW składane są tylko i wyłącznie w elektronicznym systemie obsługi Wniosków (OSF), w związku z powyższym Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma obowiązek wpisania adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP) Podmiotu Publicznego, na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania.

 

Nazwa Skrytki  ESP Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie posiada następujący adres:
/UP-Lublin/SkrytkaESP

 

Taką nazwę skrytki wpisujemy obligatoryjnie w przygotowywanych wnioskach.

 
Kontakt z Centrum Nauki:

Paweł Litwińczuk- tel. 81 445 65 99, e-mail:
Katarzyna Ruczkowska – tel. 81 445 69 70,