Rezerwacje

Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udostępniania zbiorów bibliotecznych” Biblioteka Główna UP udostępnia Czytelnikom możliwość składania rezerwacji na książki wypożyczone przez innego Czytelnika.

Rezerwacje są dostępne poprzez  nowy interfejs katalogu BG UP
Rezerwować mogą wszyscy, którzy mają aktualne i niezablokowane konto w bazie bibliotecznej BG UP.

Zasady rezerwacji

 • Czytelnicy samodzielnie rezerwują książki poprzez katalog komputerowy.
 • Rezerwować można tylko książki i zeszyty monograficzne, które mogą być wypożyczane poza bibliotekę, z wyjątkiem księgozbioru studenckiego. Przy opisach egzemplarzy, które mogą być zarezerwowane, pojawia się przycisk „Rezerwuj”.
 • Rezerwujący nie może mieć wypożyczonego innego egzemplarza tego tytułu.
 • Książka po zwrocie jest dostępna dla rezerwującego – rezerwacja zmienia status na „Do odbioru”.
 • Czytelnicy sami powinni sprawdzać na swoich kontach status rezerwacji – zakładka „Zamówienia”.
 • Powiadomienia o dostępności zarezerwowanej książki mogą być wysyłane pocztą elektroniczną pod warunkiem, że Czytelnik wpisze poprawny adres poczty elektronicznej (zakładka „Dane o Czytelniku / Zmiana adresu i hasła” na koncie Czytelnika).
 • Książki zarezerwowane „Do odbioru” będą dostępne w wypożyczalni.
 • Rezerwujący ma 5 dni na odbiór zarezerwowanej książki. Po tym czasie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana i książka zostanie odstawiona na półkę w magazynie lub w czytelni, może też być wypożyczona innemu Czytelnikowi.
 • Rezerwacja może być anulowana przez rezerwującego, dopóki książka jest na koncie innego Czytelnika (status „Do realizacji”).
 • Rezerwacja w statusie „Do odbioru” nie może być anulowana przez Czytelnika.
 • Jeśli zarezerwowana książka nie zostanie zwrócona przed terminem ważności rezerwacji, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Uwaga! Nie można odnowić wypożyczenia książki zarezerwowanej przez innego Czytelnika.