Dostęp testowy do baz specjalistycznych

 

 Biblioteka Główna  serdecznie zaprasza do testowania baz specjalistycznych.

 

1.      EMIS Professional

 

Serwis informacyjny EMIS Professional zapewnia dostęp do informacji jak w serwisie EMIS Intelligence plus dodatkowo do: Deal Watch -informacji dotyczących rynku fuzji i przejęć, w tym intencji i planowanych transakcji, raportów i rankingów doradców, zaawansowanego screenera, rankingu firm, analizy kredytowej spółek -narzędzi do analizy finansowej spółek (W ZAKŁADCE SPÓŁKA ANALIZA). Ponad to do Piramidy DuPoint, analizy koncentracji, rozkładu statystycznego, porównanie trendów -narzędzi do analizy sektorowej, narzędzia scoringowego Benchmarku przy profilach spółek i sektorach -analizy kondycji spółki na tle sektora, analizy porównawcza sektorów (W ZAKŁADCE SEKTOR ANALIZA).

Test bazy potrwa do końca maja 2017 r.

 

2.      ProQuest – filmy edukacyjne

Veterinary Education in Video ]

Environmental Studies In Video ] 

1. Veterinary Education in Video – dostęp do encyklopedycznego zasobu weterynaryjnego, ponad 500 procedur i technik w ponad 600 tytułach

2. Environmental Studies in Video – filmy obejmujące dziedziny badań środowiskowych – nauki przyrodnicze, etyka, ekonomia, socjologia, polityka

Test bazy będzie trwał do 11 czerwca 2017 r.

 

3.      Environmental Complete i Food Science Source w bazie EBSCOhost

 

[ Environmental Complete ]

 

[ Food Science Source ]

 

Tematyka bazy Environment Complete obejmuje następujące dziedziny: rolnictwo, ekosystemy, ekologię, energię, odnawialne źródła energii, zasoby naturalne, gospodarkę wodną, geografię, zanieczyszczenie środowiska i gospodarkę odpadami, technologie ochrony środowiska, prawo, politykę państwa, efekty społeczne, planowanie miast i wiele innych zagadnień. Baza zawiera ponad 3,8 miliona rekordów bibliograficznych z ponad 2.200 czasopism amerykańskich i międzynarodowych z archiwami sięgającymi 100 lat wstecz. Baza obejmuje również pełny tekst ponad 180 monografii i ponad 1.200 czasopism naukowych.

 

Food Science Source to wszechstronna baza danych zaprojektowana z myślą o potrzebach podmiotów branży żywnościowej i studentów kierunków związanych z żywnością i żywieniem. Szeroki zakres zawartych materiałów zapewnia użytkownikom dostęp do użytecznej i niezbędnej wiedzy odnośnie każdego aspektu tej branży, w tym nauk o żywności, usług żywieniowych, przetwarzania, pakowania, transportu żywności itp. W bazie danych można znaleźć ponad 2.5 miliona rekordów, a także dostęp do pełnej treści ponad 800 publikacji różnego typu np.: czasopism, monografii i publikacji branżowych.

 

Test baz będzie trwał do 15 lipca.

 

Opinie na temat wszystkich testowanych źródeł prosimy zgłaszać do Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, tel.: 81 445 62 27.