Ogłoszenie o pracy – zootechnik w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 

zatrudni pracownika na stanowisku zootechnika
w Gospodarstwie Doświadczalnym w Uhrusku

na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w zadaniowym systemie czasu pracy

Zakres obowiązków osoby zatrudnionej na w/w stanowisku:
  • planowanie i organizacja pracy pracowników produkcji zwierzęcej,
  • prowadzenie dokumentacji hodowlanej.
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe rolnicze,
  • min. 3-letnie doświadczenie w pracy w rolnictwie,
  • praktyczna znajomość tematyki w zakresie: żywienia, systemów utrzymywania, rozrodu oraz profilaktyki zwierząt,
  • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, kultura osobista,
  • znajomość obsługi komputera,

Wnioseko zatrudnienie  na wyżej wymienionym stanowisku należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Dział Spraw Pracowniczych, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (pokój nr 257 w godz. 7.30-14.30)  do 30 maja 2017 r., z dopiskiem „oferta zootechnik”, wraz z następującymi  dokumentami:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  • kserokopie innych dokumentów – zaświadczenia, certyfikaty – potwierdzających spełnienie wymienionych wymagań.

Wybrani kandydaci zaproszeni zostaną  na  rozmowę kwalifikacyjną.