Przewód doktorski Karrara Imada Abdulsahib Al – Shammari, MSc

 Przewód doktorski Karrara Imada Abdulsahib Al – Shammari, MSc 
 pt. The use of chosen plant extracts in various aspects of Japanese quail production”
„Wykorzystanie wybranych ekstraktów roślinnych w różnych aspektach użytkowania przepiórki japońskiej wykonany pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Gryzińskiej, promotor pomocniczy dr Justyna Batkowska
 
 Pliki PDF do pobrania: