Zmarł prof. dr hab. inż. Tadeusz Orlik

 

 Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 14 kwietnia 2017 r.
zmarł w wieku 81 lat

prof. dr hab. inż. Tadeusz Orlik

emerytowany profesor
wieloletni kierownik Zakładu Melioracji i Kształtowania Środowiska
w Katedrze Melioracji i Budownictwa Rolniczego Akademii Rolniczej w Lublinie,
ceniony specjalista z zakresu melioracji przeciwerozyjnych, gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony i kształtowania środowiska glebowego i wodnego. Autor i recenzent licznych rozpraw naukowych, opiekun i wychowawca wielu pokoleń naukowców, nauczycieli akademickich i studentów.
Członek różnych krajowych towarzystw naukowych.

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona w dniu 22.04.2017 r. o godz. 10:00
w kościele parafialnym Św. Urszuli Ledóchowskiej w Lublinie przy ul. Roztocze 1,
natomiast ceremonia pogrzebowa rozpocznie się o godz. 13.00
na cmentarzu w Kamionce koło Lubartowa

Rektor i Senat oraz Dziekan i Rada Wydziału Inżynierii Produkcji
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie