Szkolenie pt. „Zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnością”

W dniach 9-11 maja 2017 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbywa się szkolenie pt. „Zwiększenie dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnością”, w którym biorą udział przedstawiciele pracowników naukowych i administracji studenci kierunku hortiterapia.

 

 

 

Dzięki temu szkoleniu uczestnicy mogą zapoznać się z problematyką dotyczącą osób niepełnosprawnych w środowisku akademickim zarówno pod względem teoretycznym (np. sytuacja formalnoprawna, metody i  środki wspierające osoby z różnymi dysfunkcjami w procesie kształcenia), jak również uzyskać praktyczne porady w konkretnych przypadkach.

 

Szkolenie prowadziła wyspecjalizowana kadra trenerska z Krakowa. Towarzyszem jednej z trenerek był Pepper – pies przewodnik. 

 

 

Szkolenie zostało zorganizowane pod patronatem Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, prof. dr hab. Haliny Buczkowskiej. Osobą nadzorującą przebieg szkolenia była mgr inż. Magdalena Łukasik – specjalista ds. studentów i doktoratów niepełnosprawnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

red.