Praktyki, praktyki, praktyki!

 

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, uprzejmie przypomina wszystkim studentom, którzy mają obowiązek zrealizowania praktyk zawodowych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 o konieczności zgłoszenia  miejsca praktyki, dostarczenia podpisanego Porozumienia  i odebrania dzienniczka praktyk do dnia 31 maja 2017 r. Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego znajduje się na ul. Głębokiej 31, pok. 115 C i E. 

 

http://www.up.lublin.pl/ksztalcenie