Nowi doktorzy i absolwenci UP

galeria

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów tegorocznym absolwentom. Uroczystość trwała długo, jako że i absolwentów było dużo. Bardzo dużo było też nagród dla tych, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.
Uroczystość wręczenia absolwentom dyplomów wraz z nagrodami poprzedziła uroczystość wręczenia dyplomów nowym doktorom. Było ich 28, a dyplomy w towarzystwie promotorów i dziekanów poszczególnych wydziałów wręczył nowym doktorom JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski.
Uroczystość wręczenia dyplomów po raz pierwszy objęła jednocześnie prawie wszystkich absolwentów, oprócz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziału Nauk Rolniczych w Zamościu. Na tych wydziałach uroczystości odbędę się później. W sumie, uczelnię opuści w br. ponad półtora tysiąca nowych absolwentów. Wielu z nich osiągnęło znakomite wyniki w nauce i dla nich to uczelnia jak też Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski i inne instytucje ufundowały cenne nagrody. Dyplomy wraz z nagrodami wręczyli absolwentom JM Rektor UP w Lublinie, prorektorzy: prof. dr hab. Krzysztof Gołacki oraz prof. dr hab. Krzysztof Kostro w towarzystwie wiecemarszałka Sławomira Sosnowskiego i Jan Buczmy, który reprezentował wojewodę lubelska Genowefę Tokarską.
Specjalne nagrody dla najlepszych z najlepszych ufundowało Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół UP w Lublinie. Otrzymali je lub otrzymają ci absolwenci, którzy na swoim wydziale uzyskali najwyższą średnią ocenę w toku całych studiów. Okazali się nimi: mgr inż. Bożena Wojda z Wydziału Agrobioinżynierii, lekarz med. wet. Agnieszka Jurkowska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, inż. Łukasz Nawrot z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, mgr inż. Agata Jaworska z Wydziału Ogrodniczego, mgr inż Agata Krusińska z Wydziału Inżynierii Produkcji, mgr inż. Anna Rosa z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii oraz mgr inż. Monika Malinowska z Wydziału Nauk Rolniczych. Nagroda dla najlepszego studenta zagranicznego przypadła dla mgr inż. Kazimerasa Kazenasa z Litwy. We wręczaniu tych nagród uczestniczyła prof. dr hab. Grażyna Jeżewska-Witkowska, prezes Stowarzyszenia.
Uroczystości uświetnił wykład dr hab. Waldemara Gustawa pt. „Czy tylko ptasie mleczko w żywieniu człowieka” oraz występ Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.