Dyplomy i odznaczenia dla pracowników UP

W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom uczelni dyplomów doktora habilitowanego oraz medali „Za długoletnią służbę”

Dyplom doktora habilitowanego z rąk JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego otrzymali:
dr Adam Wojciech Łopuszyński
Katedra Anatomii Patologicznej
(Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
dr Urszula Kosior-Korzecka
Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych
(Wydział Medycyny Weterynaryjnej)
dr Renata Filipina Klebaniuk
Instytut Żywienia Zwierząt Zakładu Żywienia
(Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt)
dr Marek Józef Sapuła
Katedra Etologii i Podstaw Technologii Produkcji Zwierzęcej
(Wydział  Biologii i Hodowli Zwierząt)
W uroczystości, oprócz władz uczelni uczestniczyli także zaproszeni goście, a wśród nich panie: Genowefa Tokarska, wojewoda lubelska oraz Elżbieta Kruk, posłanka na Sejm RP. Panie, wraz z rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, wręczyli ponad stu pracownikom uczelni przyznane przez Prezydenta RP Złote, Srebrne i Brązowe Medale „Za długoletnią służbę”.
Kilka osób otrzymało także „Medal Edukacji Narodowej”.
Uroczystości uświetnił występ Chóru Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod dyrekcją dr Mirosława Ziomka.