Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Inżynierii Produkcji

29 kwietnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom studiów  pierwszego stopnia Wydziału Inżynierii Produkcji.

 

Uroczystości przewodniczył dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji prof. dr hab. inż. Andrzej Marczuk i prodziekani: prof. dr hab. inż. Dariusz Andrejko oraz dr hab. Izabela Kuna-Broniowska. 

 

JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, zwrócił się do absolwentów w krótkim przemówieniu, życząc im wielu dalszych sukcesów. W uroczystości udział wzięli również dziekani i prodziekani z pozostałych Wydziałów Uniwersytetu.

 

Spotkanie to było okazją do podsumowania dokonań  najlepszych absolwentów oraz wręczenia nagród i dyplomów.

 

Honorową Odznaką UP w Lublinie odznaczeni zostali:

Aneta Szczygielska, Magdalena Tyburczy, Otto Tomasz, Litwiniec Karolina, Bassara Łukasz, Szczepanik Dominika, Cąkała Karolina, Bazak Ewelina, Kraśnicka Kinga, Przybylska

Aneta, Kardasz Adrianna, Tokarska Katarzyna

 

Studenci wyróżnieni  przez prof. dr hab. Halinę Buczkowską, Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki nagrodami książkowymi:

  1. Kinga Kraśnicka  – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,84)
  2. Adrianna Kardasz – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,77)
  3. Dominika Szczepanik – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,79)

 

 

Za działalność w studenckich kołach naukowych wyróżnienia otrzymali:

  1. Studenckie Koło Naukowego Food Design: Kinga Kraśnicka, Gabriela Nowak, Martyna Golian, Natalia Nieradka, Kamil Gargol,  Agata Jaśkowiec
  2. Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii: Beata Filipek, Eliza Surowiec, Sylwia Szajda, Paulina Wiśniewska,
  3. Studenckie Koło Naukowe Ergonomii i BHP: Agata Jaśkowiec, Gabriela Kielich, Angelika Story, Estera Stopa
  4. Studenckie Geodezyjne Koło Naukowe EQUATOR: Magdalena Mirkowska,
  5. Studenckie Koło Naukowe Transportu i Spedycji: Bartosz Kozak, Rafał Mikulski, Paulina Kukuryk, Paulina Wołos, Agata Ułaś, Cezary Król, Arkadiusz Lipowy, Joanna Cieślikowska, Kamil Panczenko

Wyróżnione prace inżynierskie: 

kierunek inżynieria chemiczna i procesowa:

 1. Tomasz Otto, Promotor: prof. dr hab. Marek Kuna-Broniowski

kierunek geodezja i kartografia:

  1. Magda Matys, Promotor: dr Kamil Nieścioruk,

  2. Olga Skoczylas, Promotor: mgr inż. Żanna Król

kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji: 

 1. Kinga Kraśnicka, Promotor: dr inż. Agnieszka Starek,

 2. Katarzyna Tokarska, Promotor: dr hab. Joanna Szyszlak-Bargłowicz,

 3. Aneta Aleksandra Przybylska, Promotor: prof. dr hab. Dariusz Andrejko

 

Wydział Inżynierii Produkcji w roku akademickim 2016/2017 na studiach stacjonarnych I stopnia ukończyło 288 absolwentów.

 

Na zakończenie spotkania rozbrzmiało uroczyste „Gaudeamus igitur”.

W tym roku po raz pierwszy absolwenci mają okazję spotkać się na rozdaniu dyplomów w tradycyjnych togach i biretach z nazwą uniwersytetu.