konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Zakładzie Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków