2 maja – godziny rektorskie

 

KOMUNIKAT

Ogłaszam godziny rektorskie

wolne od zajęć dydaktycznych

dla studentów

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

w dniu

2 maja 2017 r.

Rektor

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk