Już niebawem II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje

W dniu 22 maja 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się II Lubelskie Forum Młodych Naukowców – Kierunek Innowacje. Spotkanie skierowane jest do studentów, doktorantów i młodych naukowców do 35 roku życia. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie możliwości rozwoju młodych naukowców oraz przedstawienie oferty i praktycznych wskazówek konkursów grantowych, jak również  stypendiów.

Program
Nadchodzące Forum to dwie sesje tematyczne, które obejmą najistotniejsze kwestie związane z kształtowaniem kariery naukowej młodego naukowca.

W pierwszej części eksperci opowiedzą o relacjach między gospodarką a nauką w kontekście doktoratu wdrożeniowego. Przedstawią oni również formy wsparcia młodych naukowców w ramach stypendiów Marii Skłodowskiej – Curie, projektów badawczych finansowanych z programu Horyzont 2020 oraz konkursów grantowych NCN, a także oferty FNP.

Druga część spotkania będzie miała charakter warsztatowy; uczestnicy dowiedzą się jak ,,Jak skutecznie aplikować o środki w ramach grantów dla młodych naukowców” w ramach konkursów grantowych oferowanych przez NCN. Niniejsza sesja będzie dotyczyć praktycznych aspektów wypełniania wniosków.
Ponadto podczas Forum będą mieli Państwo możliwość odbycia rozmów stolikowych – face to face z przedstawicielami następujących instytucji:
•    Narodowe Centrum Nauki (NCN)
•    Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
•    Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (PKP UE).

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak o udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja trwa do 18 maja 2017. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. 

W przypadku pytań dotyczących wydarzenia można  skontaktować się z koordynatorem Forum, Panią Elżbietą Szulc-Wałecką, , tel. 81 5371656.

Organizatorem wydarzenia jest Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Więcej informacji znajda Państwo na stronie: http://www.invest.lubelskie.pl/pl/aktualnosc/ii-lubelskie-forum-mlodych-naukowcow-kierunek-innowacje