Eliminacje okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

21 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach odbyły się eliminacje okręgowe XLI edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiadę przeprowadził Komitet Okręgowy działający przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w którego skład wchodzą dr hab. Piotr Kraska (przewodniczący) oraz dr Sylwia Andruszczak (sekretarz). Uczestników Olimpiady przywitała Pani Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki prof. dr hab. Halina Buczkowska.

 

 

 

W zmaganiach wzięło udział 140 uczniów z 50 szkół z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i śląskiego. Uczniowie startowali w ośmiu blokach tematycznych. 

 

 

 

W organizację Olimpiady aktywnie włączyli się pracownicy i doktoranci naszej Uczelni oraz studenci Koła Naukowego Agronomów, biorąc udział w pracach Jury. Funkcję przewodniczących Jury w poszczególnych blokach tematycznych pełnili: dr Ewa Kwiecińska-Poppe (Produkcja roślinna), dr hab. Marek Babicz prof. nadzw. UP (Produkcja zwierzęca), dr inż. Andrzej Turski (Mechanizacja rolnictwa), dr Agnieszka Malik (Technologia żywności), dr inż. Ewa Jabłońska-Ryś (Gastronomia), dr hab. Halina Lipińska (Architektura krajobrazu), dr hab. Iwona Taszkun (Weterynaria) i dr Grzegorz Wesołowski (Agrobiznes).

 

 

 

JM Rektor prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk ufundował puchary dla zwycięzców w poszczególnych blokach tematycznych Olimpiady, natomiast puchar dla najlepszego uczestnika Olimpiady ufundował Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk.

W eliminacjach centralnych Olimpiady, które odbędą się 2-3 czerwca br., okręg lubelski będzie reprezentowało 24 uczniów. Najlepsze wyniki w Olimpiadzie uzyskali uczniowie z Zespołu Szkół Nr 5 w Lublinie, natomiast największą liczbę punktów zdobyła Magdalena Rybińska. Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

 

Piotr Kraska, Sylwia Andruszczak