Porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

W dniu 21 kwietnia 2017 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmuntem Litwińczukiem, a dyrektorem Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Dorotą Łapiak w zakresie problematyki przyrodniczej oraz współdziałania stron w dziedzinach wzajemnego zainteresowania.

Porozumienie podkreśla wolę nawiązania i jest potwierdzeniem współpracy i pomocy świadczonej przez obie instytucje w zakresie posiadanych uprawnień określonych działalnością statutową i charakterem funkcjonowania. Współpraca  będzie głównie dotyczyła kilku działów merytorycznych Muzeum: Historii Uprawy Roślin, Weterynarii, Chowu i Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, Techniki Rolniczej.

W szczególności przedmiotem współpracy będzie: wspólna realizacja projektów naukowo-badawczych finansowanych również ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy europejskich; wzajemny udział w pracach i projektach naukowo-badawczych realizowanych przez instytucje w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną, organizowanie praktyk studenckich, kursów, szkoleń, konferencji, staży i innych przedsięwzięć wynikających z bieżących potrzeb.

 

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Jawor.

 Fot. Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu