Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów – Wydz. Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

  

22 kwietnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyło się wręczenie dyplomów absolwentom studiów  pierwszego stopnia Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 

 

 

 

 [ GALERIA ZDJĘĆ ]

 

Uroczystości przewodniczyła dziekan Wydziału BNoZiB prof. dr hab. Joanna Barłowska i prodziekani:  prof. dr hab. Bożena Nowakowicz- Dębek oraz dr hab. Brygida Ślaska prof. nadzw. UP.  JM Rektor, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk, zwrócił się do absolwentów w krótkim przemówieniu, życząc im wielu dalszych sukcesów. W uroczystości udział wzięli również dziekani i prodziekani z pozostałych Wydziałów Uniwersytetu.

 

 

 

 

Spotkanie to było okazją do podsumowania dokonań  najlepszych absolwentów oraz wręczenia nagród i dyplomów.

 

Honorową Odznaką UP w Lublinie odznaczeni zostali:

Katarzyna Żak, Ewa Monika Ciebień, Ewa Hordejuk, Aneta Śmiech, Adrianna Paszkowska, Joanna Kapustka

 

Studenci wyróżnieni  przez prof. dr hab.  Halinę Buczkowską, Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki  nagrodami książkowymi:

  • Joanna Kapustka – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,75)
  • Anna Śmiech – nagroda za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 4,84)
  • Zuzanna Całyniuk – nagroda za dobre wyniki w nauce oraz działalność organizacyjną

 

 

 

 

Dyplomy za wyróżniającą się działalność w Wydziałowej Radzie Samorządu Studenckiego przyznane przez prof. dr hab. Halinę Buczkowską na wniosek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego:

Jakub Chodacznik, Konrad Grzesiuk, Damian Kapusta, Patrycja Kołodziej, Sylwia Paprocka, Monika Zastrzeżyńska

 

 

Za działalność w studenckich kołach naukowych wyróżnienia otrzymali:

 

Studenckie Koło Naukowego Ergonomii i BHP:   Magdalena Stobiecka, Anna Szajda, Katarzyna Piecek

 

Studenckie Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt:  Magdalena Adamus, Ewa Ciebień, Agnieszka Duszyńska, Eryk Dymel, Konrad Grzesiuk, Dagmara Han,  Anastazja Iwanowska, Damian Kapusta, Patrycja Kołodziej, Iwona Leziak, Agata Lisowska, Katarzyna Maj, Sylwia Paprocka, Adrianna Paszkowska, Monika Przetacznik,  Monika Przybysz, Krystian Rokosz, Mateusz Sylwestrowicz, Monika Zastrzeżyńska.

 

 

 

 

Wyróżnione prace inżynierskie:

 

kierunek bezpieczeństwo żywności    – Aneta Śmiech

kierunek ochrona środowiska – Patrycja Bubicz

kierunek zootechnika –  Zuzanna Całyniuk, Patrycja Kołodziej

kierunek behawiorystyka zwierząt –  Marta Jurczyk, Joanna Kapustka, Sylwia Paprocka, Katarzyna Kubica

kierunek  hipologia i jeździectwo –  Monika Przetacznik, Martyna  Wręczycka, Monika Zastrzeżyńska

 

 

 

Na zakończenie spotkania   rozbrzmiało uroczyste „Gaudeamus igitur”.

 

 

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki w roku akademickim 2016/2017 na studiach stacjonarnych I stopnia ukończyło 263 absolwentów.

 

W tym roku po raz pierwszy absolwenci mają okazję spotkać się na rozdaniu dyplomów w tradycyjnych togach i biretach z nazwą uniwersytetu. Kolejne spotkania z absolwentami poszczególnych wydziałów odbędą się w kwietniu według ustalonego harmonogramu, a w przypadku Wydziału Medycyny Weterynaryjnej: w czerwcu.

 

 

 

 

red.

fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie