Porozumienie o współpracy z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu21 kwietnia w Ciechanowcu zostanie podpisane pierwsze porozumienie o współpracy pomiędzy rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmuntem Litwińczukiem, a dyrektorem Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu Dorotą Łapiak w zakresie problematyki przyrodniczej oraz współdziałania stron w dziedzinach wzajemnego zainteresowania.

Porozumienie będzie podkreślać wolę nawiązania oraz potwierdzenie współpracy i pomocy świadczonej przez obie instytucje w zakresie posiadanych uprawnień określonych działalnością statutową i charakterem funkcjonowania. Współpraca  będzie głównie dotyczyła kilku działów merytorycznych Muzeum: Historii Uprawy Roślin, Weterynarii, Chowu I Hodowli Zwierząt Gospodarskich, Tradycji Zielarskich, Techniki Rolniczej.

W szczególności przedmiotem współpracy będzie: wspólna realizacja projektów naukowo-badawczych finansowanych również ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz funduszy europejskich; wzajemny udział w pracach i projektach naukowo-badawczych realizowanych przez instytucje w oparciu o posiadaną bazę naukową i dydaktyczną, organizowanie praktyk studenckich, kursów, szkoleń, konferencji, staży i innych przedsięwzięć wynikających z bieżących potrzeb.

Uroczystość będzie miała miejsce w piątek 21 kwietnia o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5.